C E N T R U M   I N I C J A T Y W   S P O Ł E C Z N Y C H  

"P r z y   P a r k u"

 

Staramy się, aby daty aktywności były ciągle aktualne.

Jeżeli chcesz współtworzyć inicjatywę - prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

GÓRA

 

 Od 10. września 2018 r.

Centrum Inicjatyw Społecznych "Przy Parku"

jest otwarte w następujących godzinach:

 

PONIEDZIAŁEK        12:00 - 20:00 

WTOREK                   9:00 - 20:00
ŚRODA                      9:00 - 20:00
CZWARTEK               9:00 - 20:00
PIĄTEK                      9:00 - 20:00

 

Czas na Twoją inicjatywę!

Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”

jest czynne w godzinach:

 

27.07.18 (piątek)               8:00 – 16:00

30.07.18 (poniedziałek)    12:00 – 20:00

31.07.18 (wtorek)              8:00 – 16:00

 

 

 

Od 1.08.18 do 10.09.18

poniedziałek - piątek     12:00 – 20:00