C E N T R U M   I N I C J A T Y W   S P O Ł E C Z N Y C H  

"P r z y   P a r k u"

 

Staramy się, aby daty aktywności były ciągle aktualne.

Jeżeli chcesz współtworzyć inicjatywę - prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Czas na Twoją inicjatywę!

 

Bilet Metropolitalny

(tzw. Warszawska Karta Miejska)

jest wydawany:

 

 

PONIEDZIAŁEK -  PIĄTEK

14:00 - 17:00

 

 

 

jest otwarte w następujących godzinach:

 

PONIEDZIAŁEK       9:30 - 17:30

WTOREK                   9:30 - 17:30
ŚRODA                      9:30 - 17:30
CZWARTEK               9:30 - 17:30
PIĄTEK                      9:30 - 17:30

 

 

 

GÓRA