C E N T R U M   I N I C J A T Y W   S P O Ł E C Z N Y C H  

"P r z y   P a r k u"

 

Szkoła Rodzenia

Szkoła rodzenia to cykl zajęć w ramach „Programu polityki zdrowotnej Gminy Ożarów Mazowiecki przygotowującego przyszłych rodziców na przyjęcie dziecka”. Program realizowany jest w Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 292.

Program obejmuje zajęcia edukacyjne: teorię i praktykę, dla przyszłych mam i ojców. Jeden cykl składa się będzie z 5 grupowych spotkań, każde trwające ok. 3 godz. w poniedziałki od godz. 17.30.

Do programu kwalifikują się kobiety – mieszkanki Gminy Ożarów Mazowiecki – w ciąży fizjologicznej po 25 tygodniu, posiadające zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach (teoretycznych i praktycznych) szkoły rodzenia oraz ojcowie dzieci – mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki, deklarujący podjęcie cyklu edukacyjno-praktycznego przygotowującego do prawidłowego przebiegu ciąży, aktywnego porodu i połogu ich partnerek oraz właściwej i sprawnej opieki nad niemowlęciem.

Pierwszeństwo mają osoby spodziewające się pierwszego dziecka.

Warunkiem uczestnictwa jest zamieszkanie na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki (w przypadku osób niezameldowanych – zaświadczenie o rozliczaniu podatku w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Ożarów Mazowiecki) oraz zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach szkoły rodzenia i ćwiczeniach w ramach zajęć.

Zajęcia odbywają się w formie on-line.

 

 

 

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Anna Fedoryk, Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, tel. 22 731 32 57, a.fedoryk@ozarow-mazowiecki.pl

 

13 marca 2017

Program warsztatów

 

Pierwsze spotkanie - Ciąża jako okres zmian w organizmie kobiety

 • Prawidłowe odżywianie,

 • Higiena,

 • Choroby,

 • Profilaktyka zdrowotna,

 • Aktywność fizyczna,

 • Ćwiczenia wspomagające przygotowanie do porodu,

 • Przebieg ciąży.

 

 

 

Drugie spotkanie - Poród

 • Przygotowanie do porodu,

 • Przebieg porodu,

 • Pierwsze symptomy,

 • Emocje a hormony,

 • Rola osoby towarzyszącej,

 • Nauka oddychania, pozycje,

 • Sposoby łagodzenia bólu,

 • Pierwsze chwile z dzieckiem,

 • Opieka po porodzie.

 

 

Trzecie spotkanie - Karminie piersią

 • Karmienie piersią,

 • Porady laktacyjne,

 • Dieta matki karmiącej,

 • Seksualność i płodność po porodzie,

 • Antykoncepcja w czasie laktacji.

 

 

Czwarte spotkanie - Noworodek.

 • Opieka i pielęgnacja noworodka,

 • Kąpiel,

 • Przewijanie,

 • Sen,

 • Pierwsza pomoc,

 • Choroby wieku niemowlęcego,

 • Szczepienia.

 

 

Piąte spotkanie - Czas połogu.

 • Relacje w rodzinie,

 • Organizacja życia po porodzie,

 • Zagadnienia prawne związane z rodzicielstwem.

 

 

 

Zgodnie z wytycznymi National Institute of Health and Clinical Excellence (NICE) opartymi na systematycznym przeglądzie badań naukowych (2008 r.), przedmiotowy program oparty będzie na zasadzie programu typu participant-led – tj. z elastycznym programem uwzględniającym potrzeby danej grupy kobiet/par uczestniczących w zajęciach.

Zapraszamy do kontaktu:

 

renata.makowska@vp.pl

tel. 669-757-190

Mgr Renata Makowska

 

Mgr pedagogiki specjalnej (WSPS) oraz mgr położnictwa (WUM), pracuje w dwóch najlepszych warszawskich szpitalach specjalistycznych. Od kilku lat prowadzi zajęcia w szkołach rodzenia. Ponadto jest Certyfikowanym Doradcą Laktacyjnym, odbywa także poporodowe wizyty patronażowe w domu rodziców, a także posiada wieloletnie doświadczenie w pracy
z noworodkami i wcześniakami.

 

Osiągnięcia:

 • dyplom magistra pedagogiki specjalnej (APS)

 • dyplom magistra położnictwa (WUM)

 • kurs instruktorów szkoły rodzenia (Fundacja "Rodzić  po Ludzku")

 • kurs masażu dziecięcego (FRpl)

 • kurs doradcy laktacyjnego (Fundacja Twórczych Kobiet)

 • kurs pielęgniarstwa środowiskowego dla położnych (Klinika FFX)

 

Prywatnie Pani Renata jest mamą nastolatka, dzięki czemu wszystkie teorie w stu procentach sprawdziła w praktyce. :)