C E N T R U M   I N I C J A T Y W   S P O Ł E C Z N Y C H  

"P r z y   P a r k u"

 

Wolontariat to bezpłatne, świadome i bezinteresowne działanie na rzecz innych, wykraczające poza związki rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.

Wolontariat jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin życia społecznego.

 

Wolontariuszem może być każdy - bez względu na wykształcenie, wykonywany zawód, wiek, płeć, pochodzenie i sprawność fizyczną.

 

 

 

Co możesz robić jako wolontariusz?

 

# pomagać w organizacji wydarzeń w CIS "Przy Parku"

# pomagać w organizacji zajęć

# poprowadzić swoje zajęcia

# pomagać dzieciom w lekcjach 

# nawiązać współpracę z organizacjami pozarządowymi

# zrealizować swój projekt 

 

 

 

Zostań wolontariuszem!

Przycisk